Historie

Ráda bych pozdravila jménem svým i jménem Marušky Kolafové všechny příznivce sportu a krátce představila historii kroužku sportovní gymnastiky. Zavzpomínám na roky uplynulé a věřte, že je na co vzpomínat a za čím se ohlédnout. Cvičení jsme zahájili ve školním roce 2008/2009. Naše děti zasedly do školních lavic a už se nemohly účastnit cvičení rodičů a dětí, které je vedeno při MŠ Zdíkov. Vzhledem k tomu, že cvičení bylo a stále je skvělou pohybovou průpravou a přípravou dětí nejen pro další sporty, rozhodli jsme se založit kroužek sportovní gymnastiky při ZŠ Zdíkov, abychom mohli ve cvičení dětí na nářadí pokračovat. První rok se nám přihlásilo 14 dětí a také jsme navázali spolupráci s malými fotbalisty. Zpočátku jsme cvičili jen tak pro zábavu, pro radost z pohybu s využitím nářadí. Postupně však přicházela vystoupení na různých akcích pořádaných obcí nebo školou a také první závody. Sportovní gymnastika měla úspěch. Počet přihlášených dětí se rok od roku zvyšoval a vrcholem se stal rok 2013/2014, kdy na gymnastiku docházelo celkem 59 dětí. Abychom takovýto nápor zvládli, trénovali jsme v pondělí, ve středu a v pátek s tím, že středeční gymnastika měla dvě fáze. K desátému výročí činnosti kroužku, ve školním roce 2017/2018, jsme spolu s dětmi připravili pro veřejnost gymnastickou akademii. Děti předvedly to nejlepší, co se za roky pilné práce naučily a akademii zakončily krásným vystoupením na téma Ledové království. V září 2017 také vznikl oddíl gymnastiky při TJ Sokol Zdíkov, z.s., který měl k 31. 10. 2020 18 členů. Ostatní děti byly vedeny pod ZŠ Zdíkov v kroužku sportovní gymnastiky. Sportovní gymnastika absolvovala řadu vystoupení, závodů a soustředění. Také se za ta léta podařilo dovybavit tělocvičnu novým nářadím a pomůckami, které využívají i učitelé při tělocviku a jiné sportovní kroužky a oddíly. To všechno by nebylo možné bez podpory a spolupráce zástupců obce, školy, našich rodin a hlavně spolupracujících cvičitelů z řad rodičů. Tedy Vám všem moc a ještě více děkujeme.

zima 2020, Zdíkov

Veronika Vašíčková